Eerlijke Rioolheffing

Op 10 december 2020 heeft de gemeenteraad de Verordening rioolheffing 2021 vastgesteld. Daarbij is de heffingssystematiek van een tarief per m3 waterverbruik aangepast naar een vast tarief.Dat is gebeurd omdat er nauwelijks verband bestaat tussen de kosten van aanleg en instandhouding van het rioleringssysteem en het verbruik van water.Het rioleringsstelsel is aangelegd er bescherming van […]