3e Inwonersavond bouwplannen Kromme IJsselpark uitstekend bezocht.

6 juli 2022

Vanavond vond de 3e atelieravond plaats waarbij bijna 70 inwoners hun mening konden geven omtrent de bouwplannen in het Kromme IJsselpark in IJsselstein.

Het onderzoeksbureau Ruimtevolk benoemde diverse mogelijkheden waarbij tussen de 15 en 55 huizen per hectare kunnen worden gebouwd.

Met aanvullende input vanuit de inwoners wordt op 20 september a.s. het concept-gebiedsperspectief gepresenteerd.

Hierna wordt het voorstel besproken in de Gemeenteraad en worden uiteindelijke keuzes gemaakt.

Dan wordt duidelijk hoeveel woningen daadwerkelijk kunnen worden gebouwd.

Nadrukkelijk worden in IJsselstein alle mogelijkheden onderzocht om op diverse locaties te kunnen bouwen.

Uitgangspunt is om te kunnen voldoen aan de in 2019 aangenomen woonvisie, waarbij in totaal 2.500 woningen kunnen worden gebouwd tot 2030.

Gelet op de duizenden woningzoekenden in IJsselstein is de LDIJ van mening dat we spoedig tot uitvoering van de woonvisie moeten komen waarbij vooral voor onze IJsselsteinse inwoners wordt gebouwd.

DE LDIJ DOET HET VOOR IJSSELSTEIN!

Recente berichten: