Algemeen Nut Beogende Instelling

De LDIJ is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en staat in het Handelsregister van de KVK ingeschreven als:
Politieke Vereniging “Liberaal Democraten IJsselstein”

KvK nummer: 30183894
RSIN: 815514335

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter:                      Douwe Rijpkema
Penningmeester:       Olaf van Galesloot
Bestuurslid:                   Sent de Boer
Bestuurslid:                   Robert Versteeg


Doelstelling:

 • Het creëren van optimale leefomstandigheden voor de inwoners van IJsselstein
 • De burgers van IJsselstein optimaal de kans te bieden een bijdrage te leveren aan de politieke en maatschappelijke besluitvorming in de gemeente IJsselstein


Beleidsplan
De vereniging is allereerst opgericht om de eerder omschreven doelstelling te realiseren. Voor 2022 staat centraal de Gemeenteraadsverkiezing in maart en op basis van het behaalde resultaat de verdere uitwerking ervan.

De geldmiddelen van de vereniging zijn:

 • Donaties/Contributies van de leden;
 • Vrijwillige afdrachten van fractieleden en eventuele wethouders;
 • Donateurs en andere baten.

Beloningsbeleid

 • De leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding
 • Politieke vertegenwoordigers krijgen een vergoeding volgens de geldende wet- en regelgeving

Giften vanaf €4500.
Giften vanaf €4500 dienen openbaar te worden gemaakt in
onze financiële verantwoording. Aan donaties aan de LDIJ kan geen enkel recht worden ontleend.

Donateurs
Donateurs van een ANBI mogen onder bepaalde voorwaarden hun giften aan een ANBI aftrekken bij het doen van hun belastingaangifte. Op de website van de Belastingdienst vindt u aanvullende informatie.

Periodieke donatie?

 1. Download en print de overeenkomst
 2. Het document bestaat uit twee exemplaren, vul beide in, maar laat “Gegevens Instelling of Vereniging” open. Stuur vervolgens beide ingevulde en ondertekende formulieren naar info@ldij.nl. Stuur deze formulieren niet zelf op naar de Belastingdienst, dat doen wij voor u.
 3. Wij vullen de gegevens van Instelling of Vereniging in en sturen je het exemplaar voor de schenker ondertekend terug.
 4. Deze gegevens heeft u zelf nodig bij uw eigen belastingaangifte. De Belastingdienst kan bij controle om de overeenkomst vragen.

 5. *Wanneer u kiest voor een specifieke looptijd, wordt er contact met u opgenomen zodra de looptijd is verstreken. Een periodieke gift aan LDIJ is altijd inclusief de minimum contributie

Eenmalige donatie?

Een schenking zonder overeenkomst periodieke gift in geld
kan fiscaal aftrekbaar zijn. De voorwaarden kunt u nalezen
op de website van de Belastingdienst.

Fiscaal is het gunstiger om te kiezen voor een periodieke gift. Echter, mocht u niet voor een bepaalde of onbepaalde tijd
willen schenken, is deze optie geschikter voor u.

Bedrag