IJsselsteinse begroting geeft vorm aan ambities coalitie in onzekere tijden.

11 november 2022

In de eerste begroting van de coalitiepartijen LDIJ, VVD en CDA worden de ambities van het nieuwe IJsselsteinse gemeentebestuur zichtbaar: forse investeringen in het versnellen van de woningbouw voor woningen voor IJsselsteiners en de zorg voor inwoners goed en betaalbaar houden. Dat de gemeente IJsselstein dergelijke investeringen kan doen in tijden van onzekerheden en uitdagingen is te danken aan het feit dat in de afgelopen jaren er financieel deugdelijk beleid is gevoerd door de gemeente, een uitgangspunt wat voor de coalitie ook de komende periode leidend zal zijn.    In de begroting is er ook uitgebreid aandacht voor de lastige positie van inwoners vanwege de stijgende energiekosten, de historisch hoge inflatie en de verminderde koopkracht.

Ronald Koehorst, voorman van de LDIJ, is blij met deze begroting. “Vlak na de verkiezingen waren we in de situatie dat de financiën in de toekomst voor IJsselstein reden tot zorg gaf, onder andere vanwege herverdelingen van het gemeentefonds. Dat we nu een begroting hebben kunnen vaststellen waarin we
vol ambitie te werk gaan de komende jaren is daarmee een prestatie op zich” aldus Koehorst. De LDIJ had bij de verkiezingen een plan gepresenteerd met tien punten die de LDIJ graag wilde realiseren voor IJsselstein. “Veel van de beloftes van voor de verkiezingen hebben we samen met de VVD en het CDA nu kunnen vastleggen voor 2023. Het is deze coalitie gelukt om in onzekere tijden, toch een ambitieuze
begroting vast te stellen’’.


De fractievoorzitters van de IJsselsteinse VVD en CDA, Feddo Hartelust en Frank van Kippersluis, zijn vooral blij dat de ambitie van de coalitie om fors in te zetten op het versnellen van de woningbouw en op orde houden van goede zorg voor de inwoners middels deze begroting wordt geregeld komend jaar. “De komende jaren extra investeren in de woningbouw is belangrijk om ervoor te zorgen dat de
generatie van mijn kinderen straks ook nog in IJsselstein kan blijven wonen. Dat is van belang voor de vitaliteit van onze gemeente en daarmee voor het behouden van ons bruisende stadje zoals we dat vandaag de dag kennen” stelt Hartelust. Koehorst vult aan “Het is dan ook belangrijk dat we vooral gaan
bouwen voor onze eigen inwoners’’. Voor Van Kippersluis is het van belang dat we de inwoners dan ook van goede zorg kunnen voorzien: “In deze begroting halen we de taakstelling van het sociaal domein af, zodat we goede zorg kunnen leveren aan de inwoners die dat nodig hebben’’.

Het CDA kreeg tijdens de begrotingsbehandeling unanieme steun om het beleid voor mantelzorgers tot een speerpunt te maken. Door een amendement van de VVD komt er volgend jaar €400.000 euro beschikbaar voor het verbeteren van de verkeersveiligheid in de stad op diverse locaties, oorspronkelijk was deze alleen geoormerkt voor de Touwlaan terwijl meerdere locaties veiliger moeten. De
gemeenteraad zal in het nieuwe jaar de discussie voeren over welke locaties veiliger zullen worden gemaakt.

 

Recente berichten: