Jongeren betrekken bij de lokale politiek    

1 november 2023

De opkomst voor gemeenteraadsverkiezingen ligt onder jongeren (15-25 jaar) gemiddeld fors lager dan onder de groep inwoners van 25 jaar of ouder. Daarnaast zijn landelijk gemiddeld maar 7% van de gemeenteraadsleden jonger dan 30 jaar, terwijl maar liefst 38% ouder dan 60 jaar is. En dit terwijl we in de gemeenteraad toch vaak over onderwerpen besluiten die de toekomst van jongeren in onze gemeente beïnvloeden!

In IJsselstein doen we het iets beter dan de gemiddelde Nederlandse gemeente. Bij ons zijn 5 van 23 gemeenteraadsleden jonger dan 30 jaar, wat neer komt op zo’n 20%. Toch zijn we als gemeenteraad samen onlangs een traject gestart om jongeren meer te betrekken bij onze lokale politiek, en dit is wat de LDIJ betreft belangrijk. Jongeren worden vaak buitenproportioneel hard geraakt door politieke keuzes die nu gemaakt worden. Denk bijvoorbeeld aan de crisis op de woningmarkt, wat het voor starters lastig maakt een huis te bemachtigen. Meer betrokkenheid van jongeren bij de politiek zorgt ervoor dat hun belangen meer meegenomen worden in politieke keuzes.

Samen met andere jonge raadsleden in IJsselstein wordt er nu nagedacht over de mogelijkheden die wij als gemeenteraad hebben om jongeren meer te betrekken bij de IJsselsteinse politiek.

Mocht jij (als jongere) zelf een idee hebben, laat het ons dan weten! Heb je interesse om zelf actief mee te denken meld je dan aan via de mail: Bas.bekker@ldij.nl

Recente berichten: