LDIJ stelt vragen over Kloosterstraat

2 februari 2021

Sinds enige tijd staat aan het begin van de Kloosterstraat (hoek Kronenburgplantsoen) en bij de overgang van de Weidstraat in de Kloosterstraat (net voorbij de toegang van het parkeerterrein) het volgende verkeersbord:
Zone voor voetgangers met aanduiding fietsers toegestaan met uitzondering van vrijdag van 9 – 22h en zaterdag van 9 – 18h. Wij worden door tal van inwoners hierover aangesproken.

Dat dit van toepassing is op de kruising met de Benschopperstraat/Utrechtsestraat is gelet op drukte op deze dagen in deze straten goed te begrijpen.
Wij zijn van mening dat dit minder logisch is op de plaats waar de voetgangerszone ingaat. De LDIJ vindt dat geen stimulans om met de fiets naar het centrum te komen.
Immers, kom je met je fiets vanaf de Koningshof dan kom je helemaal geen bord voetgangerszone tegen.

Wat ons betreft zou de voetgangerszone voor fietsers (op vrijdag en zaterdag) dichter bij de kruising met de Benschopperstraat/Utrechtsestraat kunnen ingaan.
Concreet zou dat vanaf de richting Kasteellaan bv. na het laatste fietsenrek kunnen plaatsvinden en vanaf de richting Weidstraat in ieder geval na de kruising met de Koningshof.

De LDIJ-fractie stelt dan ook graag de navolgende vragen:

  1. Kan het College aangeven wat de overwegingen zijn geweest om voor deze opzet te kiezen?
  2. Op basis van welke feiten is hiertoe besloten?
  3. Met welke partijen heeft u hierover contact gehad?
  4. Is er ook gesproken over alternatieven?

Wij zien de beantwoording van onze technische vragen tegemoet en danken u bij voorbaat.

Recente berichten: