Regiodag gemeente financiering. Onze wethouder was erbij.

11 juli 2023

Een lokale partij met invloed in Den Haag?

De LDIJ komt op voor de belangen van IJsselsteiners. Maar ook beslissingen in Den Haag hebben invloed op onze stad. Daarom is de LDIJ ook actief buiten IJsselstein.

Onze wethouder Mark Foekema is lid van de Commissie Financiën van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Hij probeert via deze functie het kabinet te wijzen op de gevolgen van het rijksbeleid op de leefbaarheid van steden als IJsselstein. Zeker met de forse bezuiniging die het kabinet wil doorvoeren ten laste van de gemeentes, lijkt dit hard nodig!

Op 4 juli jl. ging Mark voor een volle zaal met financiële experts van gemeentes in debat met Menno de Graaf, Hoofd Regelgeving Toezicht en Monitoring van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. (Foto’s: Alex de Vocht).

Wilt u meer weten over de financiële positie van IJsselstein, nu en in de toekomst? Stel uw vraag aan Mark via mark.foekema@LDIJ.nl!

De LDIJ doet het… voor IJsselstein!

Recente berichten: