Iedereen doet mee

Iedereen doet mee

In onze huidige samenleving is deelname aan maatschappelijke en sociale activiteiten een voorwaarde voor burgers om betrokken te blijven bij hun directe leefomgeving en gemeenschap. De gemeente faciliteert en regisseert een actief beleid om samen maatschappelijke partners en –organisaties (bijvoorbeeld Pulse en WIL) iedereen binnen boord te houden. De LDIJ vindt dat er gericht gewerkt moet worden aan initiatieven en programma’s die moeten voorkomen dat mensen door armoede of eenzaamheid uit zicht raken.