Een groene stad

Een groene stad

IJsselstein is een groene stad. Bomen zijn waardevol voor het leefklimaat en het aanzien van IJsselstein en moeten zoveel mogelijk behouden blijven. De LDIJ is tegen het kappen van bomen, zonder gegronde reden.