Vergunningen minimaliseren

Vergunningen minimaliseren

Het uitgangspunt moet zijn dat de ambtenaren in dienst staan van de bewoners. Dat betekent dat de ambtenaren er zijn om te kijken hoe een wens van een inwoner gerealiseerd kan worden. De LDIJ streeft ernaar – wanneer dit wettelijk mogelijk is – het aantal benodigde vergunning te minimaliseren en stelt daarom voor om per vergunningssoort kritisch te kijken welke argumenten er nu nog steeds bestaan die deze vergunningsplicht nodig maakt.