Verstandig omgaan met ruimte

Verstandig omgaan met ruimte

Woonruimte is schaars in IJsselstein. Met name voor jongeren, starters en gezinnen die in aanmerking komen voor sociale woningbouw is het lastig een geschikte woonruimte te vinden. Het gevolg hiervan is dat IJsselstein langzaam aan het vergrijzen is en dat mag niet gebeuren. IJsselstein is er voor iedereen en jonge IJsselsteiners moeten de kans krijgen hier te blijven wonen. Alle mogelijkheden moeten hierbij bekeken worden, zoals ombouwen van kantoren naar woonruimte, verplaatsen van bedrijven naar industrieterreinen en bouwen buiten de rode contouren.