Verbetering leefbaarheid IJsselveld-Oost

5 juni 2023

Als je maatregelen beter wilt laten aansluiten bij de leefwereld van de bewoners dan is het noodzaak
dat je de bewoners de belangrijkste stem geeft. Als het aan het college en de raad ligt gaan we dit
dus doen in IJsselveld-Oost. Het raadsvoorstel ‘Verbetering leefbaarheid IJsselveld-Oost’ is als een
hamerstuk richting de raad gegaan die er 8 juni definitief over zal gaan stemmen. Door blanco het
participatie proces in te gaan en de stem vooral bij de bewoners te leggen hoopt de gemeente op
relatief korte termijn invulling te kunnen geven aan maatregelen die door bewoners als urgent en
belangrijk worden gevonden. Hierdoor krijgen de bewoners alle ruimte en vrijheden om met hun
ideeën te komen.


Het voorstel gaat uit van dat er door loting vijftig inwoners worden uitgenodigd mee te praten over
de maatregelen voor IJsselveld-Oost. Deze groep zal worden aangevuld met bewoners die al actief
zijn binnen de wijk. Hierdoor hoopt de gemeente ook die groep inwoners te betrekken die anders
niet snel betrokken zullen zijn. De groep zal in juni voor de eerste keer bij elkaar komen en
wethouder Foekema wil in Oktober met het definitieve plan komen.
Als LDIJ zijn wij van mening dat de energie van het raadsvoorstel spat. Het streeft een open en goede
manier van participatie na. Het college kan snel doorpakken en hierdoor kunnen inwoners snel
resultaat zien van hun inbreng. Dit vinden wij belangrijk. De LDIJ zal daarom met veel overtuiging
voor het raadsvoorstel gaan stemmen. We kijken uit naar de voorstellen die gaan komen vanuit de
bewoners.

Recente berichten: