Benoeming raadslid en commissielid LDIJ

In de afgelopen raadsvergadering van 1 oktober is Maarten Rademaker (52) geïnstalleerd als raadslid voor de LDIJ. Hiermee hebben we nu 6 raadszetels. Maarten zal ook actief zijn in de commissie Bestuur en hij heeft reeds 4 jaar raadservaring tussen 2014 en 2018. Welkom!

In dezelfde vergadering is Helga Boterman (1975) benoemd als commissielid voor de LDIJ. Zij zal gelet op haar achtergrond ons vertegenwoordigen in de commissie Samenleving. Helga brengt ook 4 jaar raadservaring mee. Ook welkom!

Recente berichten: