Heeft u een vraag of opmerking? Laat het ons weten!

Lokale Democraten IJsselstein

Doelstelling
Het creëren van optimale leefomstandigheden voor de inwoners van IJsselstein. De burgers van IJsselstein optimaal de kans te bieden een bijdrage te leveren aan de politieke en maatschappelijke besluitvorming in de gemeente IJsselstein.

Bestuurssamenstelling
Voorzitter: Douwe Rijpkema
Penningmeester: Olaf Galesloot
Bestuurslid: Sent de Boer
Bestuurslid: Robert Versteeg

De leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding. Politieke vertegenwoordigers krijgen een vergoeding conform de geldende wet- en regelgeving.