Een slecht toneelstukje

23 februari 2022

In de laatste vergadering van de commissie Bestuur deed de ChristenUnie alsof zij niet wist dat de reserves in IJsselstein in de afgelopen jaren zijn teruggelopen. Ook deed de ChristenUnie alsof zij niet begreep waarom dit was gebeurd. Zij maakte zich nu, zo vlak voor de verkiezingen, opeens grote zorgen over de financiële positie van IJsselstein.

Dat was een toneelstukje. Want alle partijen, dus ook de ChristenUnie, hebben jarenlang zélf besloten om deze reserves te verlagen. Dat was nodig omdat veel achterstallig onderhoud uit vorige raadsperiodes moest worden ingelopen, het wachtgeld van veel oud-wethouders moest worden betaald, de bezittingen van de gemeente minder waard bleken te zijn en vanwege de open einde-regelingen in de zorg. Zorg die wat de LDIJ betreft natuurlijk moet worden blijven geleverd!

Kortom: de ChristenUnie wist dat de reserves waren verlaagd, en ook waarom. Zij had er namelijk steeds zelf mede toe besloten. De ChristenUnie moest dan ook snel erkennen dat haar verhaal politiek was ingestoken. Vandaar dat zij hiervoor ook via het Kontakt en het AD de publiciteit heeft gezocht.

Helaas bleek het ook een slecht toneelstukje te zijn. Want de ChristenUnie weet dat de financiële positie van IJsselstein niet wordt bepaald door haar reserves, maar door haar inkomsten en uitgaven. Deze zijn nu voor het eerst sinds jaren ook voor de toekomst in evenwicht. Sterker nog: de komende jaren houdt IJsselstein elk jaar geld over. De provincie Utrecht houdt hier toezicht op en heeft de begroting van IJsselstein goedgekeurd

Kortom: de financiële positie van IJsselstein is goed.

Uiteindelijk viel de ChristenUnie met de uitspraak: “Cash is king!” door de mand. Hiermee gaf zij ongewild toe dat alleen van belang is dat IJsselstein voldoende geld in kas heeft om alle uitgaven te kunnen betalen. En dat is ook het geval. En daarmee werd het verhaal van de ChristenUnie definitief als een slecht toneelstukje ontmaskerd.

Het zijn dit soort toneelstukjes waardoor de burger terecht steeds minder vertrouwen krijgt in de politiek. Niet alleen landelijk, maar ook in IJsselstein. Het is nu aan de kiezers of zij de ChristenUnie ook na deze slechte voorstelling op 16 maart weer een plek op het politieke podium van IJsselstein gunnen.

Recente berichten: