Woningbouw Hitteschild weer een stap verder!

12 mei 2023

De gemeenteraad van IJsselstein heeft donderdagavond 11 mei jl. het bestemmingsplan Hitteschild 2-4 goedgekeurd. Een ruime meerderheid van de raad stemde voor het plan (19 voor en 2 tegen).

Op de plek van het oude schoolgebouw (zie foto) komen 28 appartementen.

Met 2 verdiepingen – zijnde 3 bouwlagen – komt de hoogte van het nieuwe complex niet boven die van een eengezinswoning uit.

De woningen zijn bedoeld voor starters en senioren. Het plan past in de Woonvisie van IJsselstein en zorgt voor verdere doorstroming.

Omwonenden zijn kritisch tegen deze woningbouwplannen. Zij vreesden ‘hoogbouw’, en willen uitsluitend eengezinswoningen.

Kijkend naar het belang voor geheel IJsselstein, is de LDIJ blij met de ontwikkeling van dit plan dat IJsselsteinse woningzoekenden uitzicht geeft op huisvesting.

De LDIJ doet het/bouwt voor IJsselstein!

Recente berichten: