Onderzoek naar woningbouwmogelijkheden op Roba terrein.

14 juli 2023

De LDIJ is blij dat nader onderzoek wordt uitgevoerd voor woningbouw aan de Zomerdijk (Roba terrein). Zie hieronder het verstuurde persbericht.


Eén van de onderzoekslocaties voor woningbouw in IJsselstein is het terrein van Roba Metals
B.V. aan de Zomerdijk. Deze locatie komt mogelijk vrij omdat het bedrijf overweegt te
verhuizen. Op 30 juni 2023 ondertekenden wethouder Peter Bekker en Naomi Sapir van Roba
Metals B.V. een startovereenkomst. In deze overeenkomst staat dat beide partijen de
praktische en financiële haalbaarheid van een mogelijke verhuizing en woningbouw op de
Zomerdijk gaan onderzoeken. Ook worden voorwaarden voor woningbouw opgesteld.

Wethouder Peter Bekker: “In IJsselstein streven we naar een goed ondernemersklimaat en het is
daarom altijd jammer als een bedrijf overweegt om de gemeente te verlaten. Tegelijkertijd zien we
kansen om op deze locatie midden in de stad aan de groeiende behoefte aan woningen in onze stad
te voldoen. Als de verhuizing haalbaar blijkt, biedt het voor de gemeente de kans om woningbouw
mogelijk te maken op deze locatie.”

Paul Cohn, algemeen directeur Roba: “Het is voor ons van groot belang om de haalbaarheid van de
mogelijke verhuizing van ons familiebedrijf te onderzoeken. Dat is voor ons een spannend proces. Het
vraagt medewerking en een positieve en constructieve grondhouding van alle partijen, zodat wij met
elkaar kunnen werken aan het onderzoek en een mooi eindproduct.”


Over het proces.
Initiatiefnemer Roba Metals B.V. en de gemeente onderzoeken de komende tijd de praktische en
financiële haalbaarheid van een mogelijke verhuizing en woningbouw op de Zomerdijk.
Buurtbewoners en andere belanghebbenden worden hierbij betrokken. Het proces moet leiden tot een
Nota van Uitgangspunten. In deze nota komen de voorwaarden voor een haalbaar en passend
woningbouwprogramma dat de verhuizing van het bedrijf mogelijk moet maken. De Nota van
Uitgangspunten wordt naar verwachting in 2023 voorgelegd aan de gemeenteraad.

Wethouder Bekker en mevrouw Sapir van Roba Metals.

Recente berichten: